Retributiereglement voor huisvuilzakken, ledigen diftarcontainers en gebruik ondergrondse sorteerstraten

Het huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Hiervoor moeten huisvuilzakken aangekocht worden of wordt gebruik gemaakt van het diftarsysteem voor de ophaling van containers. Er kan ook gewerkt worden met ondergrondse sorteerstraten.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 22 september 2022

Datum van bekendmaking: 27 september 2022

Datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2022

Het reglement vind je hier.

Orgaan van goedkeuring tariefwijziging: college van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring: 22 november 2022

Datum van bekendmaking: 23 november 2022

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2023

Het gecoördineerde retributiereglement vind je hier.