Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Ruimtelijke structuurplannen zijn plannen waarin een overheid vastlegt hoe zij de ontwikkelingen op haar grondgebied in de toekomst wil zien gebeuren. Er bestaan structuurplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Structuurplannen bevatten drie delen:

  • een informatief gedeelte waarin alle gekende informatie verzameld is;
  • een richtinggevend gedeelte waarin de krijtlijnen voor de toekomst zijn uitgezet
  • een bindend gedeelte dat aangeeft wat er dwingend moet gebeuren.

De gemeente Zwijndrecht beschikt over een eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). De drie delen van het GRS Zwijndrecht zijn beschikbaar in onderstaande bijlagen.

Informatie over het Structuurplan Vlaanderen vind je terug op https://rsv.ruimtevlaanderen.be

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. Meer info daarover op https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

Het provinciale structuurplan is ter inzage op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijk-structuurplan.html

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).