Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Ruimtelijke structuurplannen zijn plannen waarin een overheid vastlegt hoe zij de ontwikkelingen op haar grondgebied in de toekomst wil zien gebeuren. Er bestaan structuurplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Structuurplannen bevatten drie delen:

  • een informatief gedeelte waarin alle gekende informatie verzameld is;
  • een richtinggevend gedeelte waarin de krijtlijnen voor de toekomst zijn uitgezet
  • een bindend gedeelte dat aangeeft wat er dwingend moet gebeuren.

De gemeente Zwijndrecht beschikt over een eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). De drie delen van het GRS Zwijndrecht zijn beschikbaar in onderstaande bijlagen.

Informatie over het Structuurplan Vlaanderen vind je terug op https://rsv.ruimtevlaanderen.be

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. Meer info daarover op https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

Het provinciale structuurplan is ter inzage op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijk-structuurplan.html

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: