Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort RUP) of een Bijzonder Plan van Aanleg (afgekort BPA: de oude benaming van een uitvoeringsplan), geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Uitvoeringsplannen zijn bindend, ze hebben een verordenende waarde. Ze leggen voor de kadastrale percelen in het plan onder meer volgende zaken vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar er al dan niet mag worden gebouwd en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Zowel het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken.

Op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht zijn volgende BPA’s en RUP’s van toepassing:

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).