Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort RUP) of een Bijzonder Plan van Aanleg (afgekort BPA: de oude benaming van een uitvoeringsplan), geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Uitvoeringsplannen zijn bindend, ze hebben een verordenende waarde. Ze leggen voor de kadastrale percelen in het plan onder meer volgende zaken vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar er al dan niet mag worden gebouwd en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Zowel het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken.

Op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht zijn volgende BPA’s en RUP’s van toepassing:

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: