Samenwerkingsovereenkomst Sportkampen

Het toelagereglement ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse vereniging was geldig tot 31/12/2019.

Gezien de afspraken over reguliere werking gaan werd er voor gekozen de benaming te wijzigen naar:Samenwerkingsovereenkomst sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging ism het gemeentebestuur. Het collegebesluit van 17 maart 2020 met de samenwerkingsovereenkomst vind je hier.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS