Kruibeke,Temse en Zwijndrecht zoeken samen netwerkcoach voor nieuwkomers

De lokale besturen van Kruibeke, Temse en Zwijndrecht werken samen aan een proefproject om de sociale netwerken voor nieuwkomers vorm te geven. Hiervoor zoeken ze een coach om nieuwkomers uit de drie gemeenten te begeleiden.

Samenwerkingsverband Kruibeke-Temse-Zwijndrecht 

De lokale besturen van Kruibeke, Temse en Zwijndrecht slaan de handen in elkaar met een proefproject om de sociale netwerken en participatie voor nieuwkomers lokaal vorm te geven. Met behulp van middelen van het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) vormen ze één van de samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. Het project ‘Samen op weg: lokale verankering in de gemeente’ wil inzetten op het inburgeringstraject van nieuwkomers.

Van drie naar vier pijlers

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit drie pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie (door o.a. inburgeringscursussen) en trajectbegeleiding naar werk.

Het nieuwe inburgeringsdecreet, dat in werking treedt vanaf 2022, voegt daar een vierde pijler aan toe om het sociale netwerk van nieuwkomers te versterken. Voorbeelden zijn een buddyproject om Nederlands te oefenen en een sociaal netwerk uit te bouwen; een stage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur; taalstages; een kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging of buurtwerking.

Vacature intergemeentelijke netwerkcoach

Het lokaal proefproject loopt van januari 2021 tot en met juni 2022. Met dit engagement willen de lokale besturen bekijken hoe ze de vierde pijler kunnen invullen en midden 2022 structureel kunnen verankeren in hun lokaal beleid.

Het samenwerkingsverband gaat hiervoor op zoek naar een netwerkcoach die met nieuwkomers uit de drie gemeenten op stap gaat om hun lokale verankering mogelijk te maken. Vrijwilligers of buddy’s helpen nieuwkomers met dagdagelijkse zaken of met het oefenen van Nederlands. Er wordt ook gezocht naar een duurzame invulling van vrije tijd en (vrijwilligers)werk. Dit alles gebeurt in overleg en op maat van de nieuwkomer.

Meer info

Meer informatie over de functie van netwerkcoach, de voorwaarden en de data van de selectieprocedure vind je via deze link. Je kunt ook contact opnemen met de personeelsdienst van Kruibeke via vacatures@kruibeke.be of 03 740 36 97. Solliciteren kan tot uiterlijk 26 januari 2021.


Gepubliceerd op vrijdag 8 januari 2021 15.18 u.