Sanering van tuinen en recreatiegebieden buiten de ‘rode zone’

Bezorg ons je opmerkingen en bezwaren tegen vrijdag 21 juni.

Herbekijk de presentatie van 3M

Kreeg je een uitnodiging voor de infomarkt van 3M op 29 mei maar kon je niet aanwezig zijn? 

Bekijk hier de presentatie

Meer info over de presentatie > ga naar sectie 'bewonersvergaderingen' > ' infomarkt 29 mei 2024'.Chemiebedrijf 3M is verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina.

Waarover gaat het?

De bodemsaneringsdeskundige van chemiebedrijf 3M heeft een voorstel klaar voor de sanering van percelen met woonfunctie en recreatiefunctie in zone 1a en 1B.

Voor de percelen met woonfunctie wordt voorgesteld om zorgeloos moestuinieren terug mogelijk te maken door een leeflaagsanering van maximaal 70 centimeter in de zone die als moestuin dient of zal dienen.

Er zullen nog bijkomende stalen genomen worden om te nodige diepte te bepalen. We mogen aannemen dat dat beperkter zal zijn naar mate de afstand tot de 3M-fabriek toeneemt.

Sanering van (eventuele) moestuin

Wie vandaag een moestuin heeft of er in de toekomst één wil, kan de bodem van een tuinzone laten vervangen door propere grond. Op het bodemattest zal dan staan dat het kweken van groenten op het perceel niet aangewezen is, behalve in de gesaneerde zone.

Daarnaast kunnen volgens het voorstel kippenrennen ook gesaneerd worden, maar enkel om deze nadien te gebruiken als moestuin. In Vlaanderen is het houden van scharrelkippen voor eitjes immers nooit veilig: er is geen PFAS-vrije grond meer, en dat is nodig voor scharrelkippen.

Deze aanpak is anders dan in zone 1a, waar (veel) meer PFOS in de bodem zit.

Openbaar onderzoek tot vrijdag 21 juni

Bekijk de documenten van het bodemsaneringsproject.

De niet-technische samenvatting (“Deel 2”) telt 19 pagina’s en is vlot leesbaar voor iedereen. Merk op dat het plan van aanpak nog vrij algemeen is, en verdere detaillering zal vergen.

Bezorg je bezwaren en opmerkingen over het saneringsvoorstel voor vrijdag 21 juni aan milieu@zwijndrecht.be. Het gemeentebestuur verwerkt de bezwaren en opmerkingen in het advies aan de OVAM.

Het gemeentebestuur stond de burgers te woord tijdens de infomarkt, maar organiseert in deze fase zelf geen bewonersmoment. Het is immers aan de saneringsplichtige om zijn voorstel toe te lichten, en aan de gemeente om daarover advies te verlenen.

Percelen aan de rand van het gebied

Een aantal percelen aan de rand van het gebied kregen eerder een negatief bodemattest maar vallen nu, na verder onderzoek, buiten de 3M-impact-contour. Voor deze percelen moet de ernst en oorsprong van de PFAS-verontreiniging verder bekeken worden. Het gemeentebestuur neemt dit op de OVAM.

Gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2024 9.16 u.