Aangifte schade aan land- en/of tuinbouwteelt

Bij schade aan land- en/of tuinbouwteelten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden kun je aangifte doen van de geleden schade.

Voor wie ?

Elke land- of tuinbouwer met getroffen percelen op het grondgebied van Zwijndrecht, kan de gemeentelijke schattingscommissie vragen om hiervan vaststelling te komen doen.

Hoe aanvragen ?

Mail het ingevulde aanvraagformulier naar lokale.economie@zwijndrecht.be of geef het document af bij de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Afhandeling

De gemeente zorgt voor een geldige samenstelling van de schattingscommissie (minimum 3 deelnemers). Nà het bezoeken van de getroffen percelen krijg je een geldig proces-verbaal.

Dit proces-verbaal is zeer belangrijk

  • voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s;
  • om in te dienen bij een eventuele erkenning als landbouwramp;
  • als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF dossiers (steun aan investeringen in de landbouw).

Meer info

Zie website Departement Landbouw&Visserij.