Samenroeping commissie schade aan teelten

Heb je als land-of tuinbouwer, al of niet wonende in Zwijndrecht, gronden in Zwijndrecht, die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden dan kan je aan het gemeentebestuur vragen om een speciale schattingscommissie samen te roepen.

 

Samenstelling schattingscommissie

  • De burgemeester of zijn gemachtigde, voorzitter
  • De ambtenaar van FOD Financiën of zijn vervanger
  • De ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid of zijn vervanger
  • De expert-landbouwer of zijn vervanger aangewezen door de burgemeester
  • De expert-landbouwer aangewezen door de ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid of zijn vervanger.

Procedure

Nà het bezoeken van de getroffen percelen krijg je van het gemeentebestuur een proces-verbaal van de vastgestelde schade. Dit document kan je gebruiken voor het bewijzen van bv. uitzonderlijke beroepsverliezen, uitstel van leveringscontracten.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden.