Project Schrijverswijk

De woonwijk tussen de spoorweg, de E17, de Pastoor Coplaan en de Antwerpsesteenweg, ofwel deĀ "Schrijverkeswijk" in de volksmond, is aan een transformatie toe.

Er komen nieuwe sociale woningen, terwijl oude worden gerenoveerd. De buurt krijgt een nieuwe inrichting met een publiek domein, een ontmoetingscentrum en de mobilteit wordt herbekeken.

Voor al deze aanpassingen houden we rekening met de wensen van de bewoners, en die moeten gehoord worden. Om de buurt te betrekken is er een extern participatiebureau aangesteld om aan gemeenschapsvorming te doen met infovergaderingen, workshops, brainstormsessies,...

Er is ook een ontwerpbureau geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwe buurt. Dit gebeurde via een wedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester.