Project Schrijverswijk

De woonwijk tussen de spoorweg, de E17, de Pastoor Coplaan en de Antwerpsesteenweg, ofwel de "Schrijverkeswijk" in de volksmond, is aan een transformatie toe.

Er komen nieuwe sociale woningen, terwijl oude worden gerenoveerd. De buurt krijgt een nieuwe inrichting met een publiek domein, een ontmoetingscentrum en de mobilteit wordt herbekeken.

Voor al deze aanpassingen houden we rekening met de wensen van de bewoners, en die moeten gehoord worden. Om de buurt te betrekken is er een extern participatiebureau aangesteld om aan gemeenschapsvorming te doen met infovergaderingen, workshops, brainstormsessies,...

Er is ook een ontwerpbureau geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwe buurt. Dit gebeurde via een wedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester.

Meer info

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).