Aankoop Scoutsdam

Scoutsdam wordt groene ontmoetingsplek

De eerste concrete stap in de uitvoering van het actieplan is de aankoop van Scoutsdam. De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 hiervoor haar fiat gegeven.

De gemeente wil een kwalitatieve publieke ruimte creëren in de noordoostelijke hoek van Zwijndrecht, ten zuiden van de N70. Dit deelgebied van Zwijndrecht is zo goed als integraal bebouwd. Het is een laatste en unieke kans om in deze wijk een publiek toegankelijke groene long te voorzien.¬†Scoutsdam wordt een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Heel wat mensen zullen hiervan kunnen genieten, want vlakbij is er een dichtbebouwd woonblok, een scholencampus, een scoutsterrein en een ouderlingencampus. De bestaande fiets- en wandelpaden zullen aansluiten op de groene ontmoetingsplek. Zo ontstaat een groene verbinding doorheen Zwijndrecht.

De gemeente zal nu de plannen voor Scoutsdam uittekenen en onderzoeken welke nieuwe bestemming villa Rosenberg best krijgt.