Sevesobedrijven

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Ten noorden van de E34 telt onze gemeente een aantal van deze bedrijven. Meer informatie hierover vind je op

Be-Alert

Wist je dat de seveso- (en nucleaire) alarmen afgeschaft werden in 2018? Sindsdien wordt er gebruik gemaakt van Be-Alert om waarschuwingen te versturen.

Registreer je voor Be-Alert, of lees hier meer informatie over op