Sociaal Verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland huurt en verhuurt woningen in Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.

Voorwaarden

Om te huren bij een SVK moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • meederjarig zijn op het moment van de inschrijving;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingregister of een referentieadres op een OCMW hebben;
 • inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden;
 • geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, niet in binnen- of buitenland;
 • kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren;
 • van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te burgeren. 

Hoe aanvragen ?

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wil wonen.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van jouw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen?

Als je langs gaat bij een SVK, neem je best volgende documenten mee:

 • Je identiteitskaart
 • Je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als jijzelf of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jezelf en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer info

Het SVK zetelt in het gemeentehuis van Zwijndrecht (Binnenplein 1) de 2de en de 4de maandag van de maand telkens van 14u tot 16u.

Je dient een afspraak te maken via dienst welzijn, alvorens je naar het gemeentehuis te begeven. welzijn@zwijndrecht.be - 0800 99 604

Voor inschrijving als kandidaat-huurder:

Sociaal Verhuurkantoor Waasland
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 778 62 50
info@svkwaasland.be

Voor eigenaars die een pand wensen te verhuren aan het SVK:

SVK Waasland – Christine Dupon
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 778 63 77
Christine.dupon@svkwaasland.be