Sociale dienst bouwt schuldhulpverlening verder uit

Het OCMW start een unieke samenwerking met MyTrustO, een gerechtsdeurwaarderspraktijk waar ethisch verantwoord invorderen centraal staat. De coronacrisis heeft voor veel mensen financiële gevolgen. Het OCMW kan mensen begeleiden om deze problemen aan te pakken.

Steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Zeker in deze coronatijd is één kleine tegenslag vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door invorderingskosten, gerechtskosten, …

Schuldenberg groeit

Facturen van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en gas, of kosten voor de gezondheidszorg, zoals ziekenhuisrekeningen blijven onbetaald liggen. Deze rekeningen groeien snel aan door kosten van betalingsherinneringen, aanmaningen van incassokantoren en gerechtsdeurwaarders, dagvaardingen, beslagen op loon of bezittingen. Dit maakt schulden groter en de maandelijkse terugbetalingscapaciteit kleiner en vaak onmogelijk. Daardoor ontstaat een uitzichtloze en ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen verliest.

150 begeleidingen per jaar

Het OCMW heeft een erkende dienst schuldbemiddeling en begeleidt jaarlijks ongeveer 150 mensen. Mensen vragen om budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldbemiddeling.

  • Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de cliënt zelf zijn budget met advies en steun van onze dienst beheert.
  • Budgetbeheer gaat een stap verder. Het beheer van de gelden van de cliënt wordt geheel of gedeeltelijk overgelaten aan onze dienst.
  • Schuldbemiddeling houdt in dat onze dienst een regeling tot stand brengt tussen de schuldenaar en schuldeiser(s) om de schuldenlast af te betalen via een afbetaalplan.
  • Collectieve schuldenregeling tot slot, is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel van een collectieve schuldenregeling is om in de mate van het mogelijke de schulden af te betalen waarbij de cliënt tijdens die afbetalingsperiode toch nog menswaardig kan leven.

Sinds mei 2020 is er een grote toename aan vragen. Er werd toen noodgedwongen een wachtlijst aangelegd voor nieuwe aanmeldingen. Om deze wachtlijst weg te werken en zo kort mogelijk op de bal te spelen bij nieuwe hulpvragen, zetten we onder andere een extra maatschappelijk werker in.

Unieke samenwerking met MyTrustO

We gaan in Zwijndrecht nog een stap verder om mensen met schulden beter te kunnen helpen.
We hebben als eerste OCMW van Vlaanderen een unieke samenwerking uitgewerkt met MyTrustO, een gerechtsdeurwaarderspraktijk waar Ethisch Verantwoord Invorderen centraal staat. Dit houdt in dat mensen op termijn zelf hun schulden afbetalen, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. De schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken.

Zo kunnen mensen hun achterstallige schulden op een menswaardige en realistische manier afbetalen, met als doel een sneeuwbal van oplopende invorderingskosten te vermijden. Ook de schuldeisers winnen: zij krijgen zekerheid dat de schuld betaald wordt volgens een haalbaar plan. Bovendien gaan in dit plan de afbetalingen naar de oorspronkelijke schuld in plaats van de buitensporige invorderingskosten.

We willen hierdoor voorkomen dat mensen met schulden in armoede belanden en hun waardigheid verliezen.

Een duidelijke win-win situatie

Het OCMW ziet in deze samenwerking mooie opportuniteiten. Gerechtsdeurwaarders beschikken over meer en betere instrumenten om schulden van mensen op een efficiënte manier in kaart te brengen. Op deze manier kunnen de schuldbemiddelaars van het OCMW zich meer focussen op de effectieve begeleiding van hun cliënten.

MyTrustO focust zich eerder op het in kaart brengen van schulden en de onderlinge afstemming tussen de verschillende schuldeisers. MyTrustO kan op zijn beurt beroep doen op de expertise van de maatschappelijk werkers om het haalbaar afbetaalplan op maat van de cliënt te optimaliseren en indien nodig, budgetbegeleiding bij het OCMW vragen.

Geslaagde samenwerking?

Voor het OCMW en MyTrustO is de samenwerking geslaagd als mensen er beter in slagen om hun financiële problemen aan te pakken en daarbij de hulp te vragen en krijgen die ze nodig hebben. Het is essentieel dat mensen gemotiveerd zijn om aan hun problemen te werken en dat kan alleen maar als de situatie niet uitzichtloos is. Het helpt als mensen vanaf de eerste maand afbetalingen kunnen inlossen in plaats van dat men aan invorderingskosten moet afbetalen.

De motivatie bij de hulpvrager is ook essentieel in het belang van elke schuldeiser. Enkel op deze wijze heeft de schuldeiser veel meer garantie dat de schuld wordt ingelost.

Meer info nodig?

socialedienst@zwijndrecht.be
Gepubliceerd op vrijdag 5 februari 2021 9.54 u.