Speelplein 't Ravotterke (in paas- en zomervakantie)

De gemeente Zwijndrecht organiseert elke paas- en zomervakantie speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen en jongeren vanaf het jaar dat ze 5 worden tem 14 jaar.

Wat is Speelplein ’t Ravotterke?

Op het speelplein spelen kinderen een hele dag lang en zijn onder begeleiding van vrijwillige, zeer enthousiaste animatoren vanaf 16 jaar.
Zij zorgen voor een dag vol speelplezier in heel leuke thema’s.
In de ochtend spelen de kinderen per leeftijdsgroep een activiteit uitgewerkt en op maat van de kinderen. In de namiddag hebben de kinderen de keuze tussen verschillende speelhoeken en workshops en spelen ze met alle leeftijden door elkaar. Ze kunnen kiezen tussen de bouwhoek, de wieltjes (skateboarden, skates, go-carts en steppen), de rustige ruimte met gezelschapsspelletjes en leesboeken, een knutselactiviteit, een sportactiviteit, enz…

Paasvakantie 2021 ziet er een beetje anders uit dan andere jaren. 

Vooraf inschrijven verplicht: maandag 18 januari vanaf 19u.

Opgelet, deze paasvakantie moet je vooraf inschrijven voor het hele vakantieaanbod en dus ook voor speelplein ’t Ravotterke. Net zoals in de zomervakantie.

Er moet vooraf worden ingeschreven om wachtrijen te vermijden (voorzorgsmaatregel Covid-19). 

Online inschrijven: via I-school.be

Hulp nodig? Wij zijn telefonisch bereikbaar en dit ook tijdens het inschrijvingsmoment van 18 januari. 

In het gemeentehuis inschrijven

Het gemeentehuis is open op 18 januari van 19 tot 19.30 u. Nadien kun je langskomen tijdens de openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via de website zwijndrecht.be of via zowiezo@zwijndrecht.be

Meer info over het inschrijvingsmoment voor de paasvakantie is te vinden in de Zowiezo brochure in bijlage. 

Locatie

Paasvakantie: Jeugdcentrum Den Trechter, Dorp Oost 42, 2070 Zwijndrecht

Zomervakantie: Basisschool het Laar: Laarstraat 10, Zwijndrecht

Speelplein ‘t Ravotterke start elke dag om 8.30 u en eindigt om 17 u. De voor- en naopvang wordt voorzien door de kinderopvang Kozze en Kobbe (onder voorbehoud van de geldende corona maatregelen).

Je kunt je kind brengen en halen op onderstaande momenten:


Brengmomenten:
· ochtend: 8.30 tot 9 u.
· middag: 12 tot 12.30 u.*


Haalmomenten:
· middag: 12 tot 12.30 u.*
· avond: 16.30 tot 17 u.


*op vrijdag kun je enkel een hele dag naar het speelplein komen. ’s Middags is er
geen inschrijvings- of haalmoment voorzien.

Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden in de zoen- en zoefzone aan het speelplein. Breng of haal je kind zo veel mogelijk alleen en hou voldoende afstand van andere ouders. Zo maken we er samen een veilige en ZoWieZo plezante vakantie van.

Speelplein én opvang

Onder voorbehoud van de geldende corona maatregelen!

De voor- en naopvang is niet inbegrepen in de prijs van het speelplein. Je zal hiervoor op het einde van de vakantie een factuur ontvangen van de kinderopvang. 


Voor- en naopvang in Kobbe (kleuters: Seefhoeklaan 1) en Kozze (lagere school: Laarstraat 64). Er is vervoer voorzien naar en van het speelplein. Meld dit zeker ‘s ochtends aan de begeleiding van de kinderopvang. Je hoeft je kind niet apart in te schrijven voor Kobbe of Kozze.

LET OP, je moet wel inschrijven voor de opvang als de opvangduur voor en/of na het speelplein in totaal drie uur of langer is.

Maak je voor het eerst gebruik van kinderopvang Kobbe en Kozze, dus ook voor- en naopvang, neem dan vooraf contact op met dienst kind: kinderopvang@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Voor wie ?

Het speelplein is er voor kinderen van 5 tem 14 jaar.

Kostprijs

Betalen op factuur

  • Regulier tarief: 4 euro per dag of 20 euro voor een week
  • Z-pas tarief: 1 euro per dag of 5 euro voor een week.

Dit jaar zal je niet moeten betalen op het speelplein de dag zelf. Je krijgt na de paasvakantie en zomervakantie een factuur voor de dagen waarop je kind(eren) naar het speelplein kwam. Je betaalt dus achteraf.

Dit jaar wordt er uitzonderlijk niet gewerkt met 5-beurtenkaarten. Je kan deze dus ook niet meer aankopen voor de volgende vakantie.

Inschrijven = deelnemen

De vrijwillige zeer enthousiaste jongeren rekenen erop dat je kind komt als je hem of haar hebt ingeschreven. Is je kind ziek? Of ben je verhinderd? Meld dit dan tijdig via e-mail: zowiezo@zwijndrecht.be of bel het gratis nummer 0800 99 604. Hierdoor geef je andere kinderen de kans om toch nog te kunnen deelnemen aan het speelplein.

Sociaal tarief: Z-pas

Wie het financieel moeilijk heeft, kan in Zwijndrecht met de Z-pas 50% vermindering krijgen bij de kinderopvang, de vakantiewerking ZoWieZo, de bibliotheek en het OC ‘t Waaigat, en 75% vermindering voor speelpleinwerking.

Zo kan iedereen zonder zorgen genieten van het vakantieaanbod.


Mutualiteitsattest en fiscaal attest


Als je kind heeft deelgenomen aan het vrijetijdsaanbod heb je recht op een mutualiteitsattest en fiscaal attest. Via de mutualiteit krijg je een deel van het inschrijvingsgeld voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten terugbetaald.

Na de desbetreffende vakantie zal het mutualiteitsattest verschijnen op de oudermodule (profiel) van I-school onder het tabblad 'Financieel', 'Rekening activiteiten'. Via deze weg kun je het mutualiteitsattest downloaden en bezorgen aan de mutualiteit.

Uitzonderingen

Sluitingsmomenten

PAASVAKANTIE:

Paasmaandag 5 april is het speelplein gesloten.

ZOMERVAKANTIE:

In de zomer gaat het speelplein twee keer drie weken door. De eerste, middelste en laatste week is er dus geen speelplein.

Sluitingsmomenten:

1 tem 3 juli (het speelplein wordt opgebouwd door de vrijwilligers)

27 tem 31 juli (rustweek voor de vrijwilligers)

24 tem 31 augustus (het speelplein wordt opgeruimd)

Ook op de feestdag 21 juli, is het speelplein gesloten.

Het speelplein is open in de zomer van 2021 van: 

- 5-9 juli

- 12-16 juli

-19-23 juli

- 2-6 aug

- 9-13 aug

- 16-20 aug

Wat meebrengen?

Meenemen
Rugzak gevuld met stevig lunchpakket, koek/fruit, drinkbus met water, speelkledij en speelschoenen. Je neemt ook best een regenjas mee!

Voorzie alle spullen van een naam zodat we verloren spulletjes terug aan de eigenaar kunnen geven. 

Wat laat je thuis? Speelgoed. We hebben heel veel speelgoed en spelmateriaal op het speelplein, je laat dus best persoonlijke spulletjes thuis, zo gaan deze niet verloren op het speelplein.

Meer info

Vragen, meer info?

Meer info over het speelplein en het inschrijvingsmoment voor de paasvakantie is te vinden in de Zowiezo brochure in bijlage. 

MEER INFO
Jeugddienst Zwijndrecht
zowiezo@zwijndrecht.be
0800 99 604