Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Je kan er rolschaatsen en skaten, fietsen en badmintonnen. Ook volwassenen kunnen samen op straat genieten van een hapje en een drankje. 

Doorgaand verkeer is verboden, enkel fietsers en bestuurders die in de straat wonen mogen stapvoets in de speelstraat rijden.

Voorwaarden

Als je in een woonstraat leeft waar je maximum 50 km/u mag rijden, waar niet veel doorgaand verkeer is en geen openbaar vervoer door rijdt en als de omliggende straten ook bereikbaar blijven als de straat afgesloten is, heb je veel kans om als speelstraat aanvaard te worden. 

Je kan een speelstraat aanvragen voor enkele uren tot maximum 14 dagen.

Hoe aanvragen ?

Bewoners kunnen enkel een speelstraat aanvragen voor hun eigen straat of straatdeel. Er zijn minstens twee peters/meters nodig per speelstraat.

Na je aanvraag bezorgt de politie een verkeerstechnisch advies aan het college van burgemeester en schepenen die de aanvraag dan beoordelen.

Beoordeelt het college deze positief, dan kunnen de peter(s)/meter(s) van de speelstraat starten met een korte bevraging van de buren. De meerderheid van de bewoners van de speelstraat moet akkoord gaan met het initiatief. Elk perceel in de speelstraat heeft één stem. Ligt een woning officieel in een andere straat, maar komt de voordeur of de tuin uit op de speelstraat, dan heeft deze woning ook één stem. Ontbrekende stemmen worden beschouwd als negatieve stemmen. Een voorbeeldformuliertje vind je hieronder.

De procedure neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Vraag je speelstraat dus op tijd aan.

Een speelstraat kan je online aanvragen via de knop 'aanvraag speelstraat' hieronder. 

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: