Stedenbouwkundige en architecturale basisprincipes voor nieuwe woonontwikkeling

Om het gebouwd patrimonium (erfgoed) en de woonomgeving aantrekkelijk, duurzaam en veerkrachtig te maken, hanteert de gemeente voortaan een aantal basisprincipes waar elke aanvraag zich naar zal moeten richten. Een aanvrager voegt bij zijn projectvoorstel een toelichting over de wijze waarop hij aan deze basisprincipes invulling geeft. Overleg met de dienst Leefomgeving voorafgaand aan de indiening van een aanvraag wordt ten zeerste aanbevolen. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.