Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een aankoop of verkoop of bij bouwen/verbouwen van een onroerend goed, is het vaak interessant om te weten wat er kan en mag. Dit kan gaan over:

  • Hoe hoog of hoe diep mag ik daar bouwen?
  • Mag ik een dakkapel plaatsen?
  • Mag ik op die grond bouwen en zo ja hoe groot?
  • Rust er geen bouwovertreding op die woning?
  • Mag ik een handelszaak openen in dit pand?
  • Informatie over rooilijnplannen, bouwplannen, grondplannen, e.d.

Voor wie ?

Iedereen die zicht wil krijgen op wat er kan en mag bij het verbouwen, afbreken, bouwen, wijzigen, ... van een onroerend goed op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.

Hoe aanvragen ?

Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Je kunt ook een mail sturen naar ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be.

Reglement

Naast de Vlaamse regelgeving zijn er ook de gemeentelijke bouwrichtlijnen.

Wat meebrengen?

Omschrijf duidelijk welke inlichting je wenst (verbouwing, nieuwbouw, wijziging, ....).
Vermeld het adres (straat en huisnummer) waar het onroerend goed gelegen is.
Vermeld het kadastraal perceelnummer (indien je dit hebt).

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).