Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een aankoop of verkoop van een onroerend goed of bij een (ver)bouwing van een onroerend goed zoals:

 • Woning.
 • Appartement.
 • (bouw)grond.
 • Bedrijfsgebouw.
 • Handelspand.
 • Grond.
 • ....

is het vaak interessant om te weten wat er kan en mag. Dit kan gaan over:

 • Hoe hoog of hoe diep mag ik daar bouwen?
 • Mag ik een dakkapel plaatsen?
 • Mag ik op die grond bouwen en zo ja hoe groot?
 • Rust er geen bouwovertreding op die woning?
 • Mag ik een handelszaak openen in dit pand?
 • ...

Al deze inlichtingen hebben betrekking op het verbouwen, afbreken, bouwen, wijzigen, ....van een onroerend goed.

Voor wie ?

Iedereen die zicht wil krijgen op wat er kan en mag bij het verbouwen, afbreken, bouwen, wijzigen, ... van een onroerend goed op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.

Voorwaarden

Het moet gaan om een onroerend goed gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.

Hoe aanvragen ?

Je kan:

 • Telefonisch een afspraak maken via 0800 99 604 (gratis)
 • Online een afspraak maken via de afsprakenmodule
 • Aan de onthaalbalie van het administratief centrum een afspraak maken
 • Bij voorkeur een aanvraag richten aan de dienst ruimtelijke Ordening per brief of per email op ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Op het moment van jouw afspraak begeef je je naar de dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, waar je verder geholpen zal worden.

Goed om weten

Omschrijf duidelijk welke inlichting u wenst (verbouwing, nieuwbouw, wijziging, ....).

Vermeld het adres (straat en huisnummer) waar het onroerend goed gelegen is.

vermeld het kadastraal perceelnummer (indien voorhanden).

Kostprijs

Een stedenbouwkundige inlichting is gratis.

Afhandeling

Deze aanvragen worden behandeld door de dienst Leefomgeving. Binnen de 30 dagen ontvangt u een e-mail of brief met de nodige inlichtingen.

Uitzonderingen

Wanneer je ook een afschrift wil ontvangen van de afgeleverde vergunningen voor een bepaald perceel, moet je dit aanvragen via de procedure "Toegang tot bestuursdocumenten".