Stookoliepremie

De overheid geeft een premie aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof uit petroleum. Het bedrag hangt af van de soort brandstof en de prijs per liter. Je mag een premie voor maximaal 1500 liter per jaar per gezin aanvragen.

Voorwaarden

 • je woont in Zwijndrecht

 • je verwarmt je huis met één van de volgende brandstoffen:
  • huisbrandolie (stookolie of mazout)
  • verwarmingspetroleum (bv. voor Zibro-kaminekachels)
  • propaangas in grote hoeveelheden

 • je maakt deel uit éen van deze categorieën:
   • 1: je hebt een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
    Let op: iedereen die met de aanvrager samenwoont, moet ook die verhoogde tegemoetkoming hebben.

   • 2: je hebt een begrensd inkomen. Met welk inkomen kun je een premie aanvragen? Lees meer op de website van het sociaal verwarmingsfonds.

   • 3: je hebt schulden.
    Je kan je factuur voor verwarming niet betalen en bent klant bij de dienst Schuldbemiddeling, Budgetbeheer of Collectieve schuldenregeling (CSR).
    OF je bent in schuldbemiddeling bij een advocaat of een andere hulporganisatie zoals het CAW.

Hoe aanvragen ?

Hoe en wanneer vraag je de stookoliepremie aan?

 • bel de welzijnsbalie voor een afspraak op het nummer 0800 12 490
 • mail naar welzijn@zwijndrecht.be
 • binnen 60 dagen na de levering of aankoop

Kostprijs

Wat is het bedrag van de premie?

 • grote hoeveelheden brandstof die een bedrijf levert:
  • 14 cent per liter - max. 210 euro per jaar
  • 20 cent per liter - max. 300 euro per jaar
 • kleine hoeveelheden huisbrandolie of petroleum die je zelf koopt:
  • een vaste premie van 210 euro

Wat meebrengen?

Welke documenten moet je meenemen naar je afspraak of bezorg je ons per mail?

 • je identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • je bankkaart (met de rekening waarop we de premie mogen storten)
 • de factuur of het aankoopbewijs van de brandstof
 • attest van de syndicus (als je in een appartement woont)
 • in geval van collectieve schuldenregeling - de gegevens van de schuldbemiddelaar
 • bekijk je laatste aanslagbiljet van de belastingen, is er een groot verschil met je inkomen van nu dan bezorg je de volgende documenten die van toepassing zijn op jouw situatie:
  • bij loon: loonfiches van de laatste 3 maanden
  • bij werkloosheid: attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag
  • bij pensioen: strookje of bankafschrift dat het bedrag bewijst
  • bij ziektevergoeding: strookje of bankafschrift dat het bedrag bewijst
  • bij uitkering sociale zekerheid: attest inkomensvervangende tegemoetkoming of hulp aan derden
  • bij onderhoudsgeld: kopie van het vonnis en betaalbewijs van de alimentatie

Meer info

Het officiële antwoord op je sociale hulpvraag (E-box)- huurwaarborg OCMW

Via ‘My E-box’ krijg je al heel wat documenten van de overheid. Ook de brief met je beslissing over je sociale hulp kan je hier terugvinden. De brief met je beslissing ontvang je dus per post en via
My E-box’.