Straatnaamwijzigingen

Als Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht op 1 januari 2025 start als één gemeente, zijn er maar liefst 152 straten met een gelijke of homonieme (gelijkluidende) naam. Om verwarring te vermijden, maar vooral om de ‘vindbaarheid’ van adressen voor gps en hulp- en veiligheidsdiensten te garanderen, moeten deze aangepakt worden.

Hoe?

De drie gemeenten legden samen een indicatieve lijst aan van alle betrokken straatnamen. Bij de keuze van te wijzigen straatnamen werd uitgegaan van de ‘minste weerstand’: de straat met de minste inwoners en ondernemers verandert van naam.

Stemmen

Vanaf 1 juli kunnen alle inwoners, ondernemers en eigenaars van een pand of erf in een straat die van naam moet veranderen, stemmen op één van de voorstellen die de Cultuurraad heeft weerhouden. De naam met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt op 1 januari 2025 de nieuwe naam van deze straat.

Hieronder vindt u alle straatnamen die moeten wijzigen. Als u op uw straatnaam klikt, komt u op het online stemplatform. Hier logt u in met uw rijksregisternummer (bewoners) of de code die vermeld staat in uw brief (ondernemers en erfeigenaars). Daarna kunt u uw stem uitbrengen.

Brieven worden gebust vanaf 4 juli. De stemming loopt tot en met 18 augustus.

De Schaarbeekstraat en Veldstraat hebben elk maar een voorstel. De uitleg hierbij vinden bewoners op de brief die ze krijgen. Omdat er geen keuzemogelijkheid is, is er ook geen link naar het stemformulier.