Sneeuw- en ijzelbestrijding

Vanaf december zorgen sneeuw en ijs vaak voor gladde wegen. De gemeente doet er echter alles aan om de straten voor doorgaand verkeer zo veilig mogelijk te houden.

Welke straten en plaatsen worden bij winterweer door onze diensten aangepakt?

Voor het strooien maakte de gemeente een strooiplan op. Het is onmogelijk alle straten aan te pakken. Bovendien beperkt de gemeente het gebruik van dooizouten omdat ze schadelijk zijn voor het milieu.

Buiten de straten voorzien in het strooiplan, strooit de gemeente ook aan de toegangen van de gemeentegebouwen, aan de scholen en kerken, op fiets- en voetwegen en aan bus- en tramhaltes.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) strooit het wegdek en fietspad van de gewestwegen N70 en Krijgsbaan.

Wie maakt het voetpad schoon?

We zijn allemaal verplicht om het voetpad voor onze woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Deze verplichting is opgenomen in het Bestuurlijk Handhavingsreglement (Hoofdstuk 1, afdeling 7) van de gemeente.

Sneeuw die je verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad leggen en zeker niet in de goot. Gooi nooit sneeuw op de rijweg of op het fietspad.

In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van de benedenverdieping in voor het schoonmaken van het voetpad. Is die verdieping niet bewoond, of zijn de bewoners met vakantie, dan gaat deze taak over op de bewoners van de eerste verdieping, en zo verder. Is er een conciërge aangesteld, dan is die verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Bij onbewoonde gebouwen en niet-bebouwde percelen rust de verplichting op de eigenaars.