Subsidie aanleggen groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.

Welke daken komen in aanmerking?

  • bestaande daken van bestaande woongebouwen;
  • nieuwe dakconstructies met een totale horizontale dakoppervlakte van alle nieuwe dakdelen samen, van minder dan 40 m², ongeacht de dakbedekking bij een woongebouw op een perceel van 250 m² of meer;
  • nieuwe dakconstructies, ongeacht de totale horizontale dakoppervlakte, bij uitbreiding van een bestaand woongebouw op een perceel kleiner dan 250 m².

Voorwaarden

  • Er moet een groendak van minimum 6m² worden aangelegd.
  • De eigenaar van het gebouw of constructie waarop het groendak wordt aangelegd, beschikt over een rechtsgeldige stedenbouwkundige vergunning of melding overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, zoals gewijzigd, en uitvoeringsbesluiten. Daken waarop een bouwovertreding rust, komen niet in aanmerking voor de premie.
  • Het groendak dient in overeenstemming te zijn met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
  • Bij een intensief groendak bestaat de beplanting hoofdzakelijk uit inheemse soorten en mogen geen invasieve exoten aangebracht worden.
  • Bij platte daken moet het groendak naast de wortelvaste of wortelkerende laag, de substraatlaag en de vegetatielaag ook een filterdoek en een drainagelaag bevatten.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden. En kan enkel nà uitvoering van de werken ingediend worden.

Procedure

De milieudienst beoordeelt de aanvraag en adviseert het college.

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

De premie bedraagt 31,00 euro per m² gerealiseerd groendak, met een maximum bedrag van 1240,00 euro en wordt slechts éénmaal per woongebouw toegekend.