Subsidie hemelwaterput

Om de waterhuishouding in onze gemeente te verbeteren en hergebruik van hemelwater te bevorderen, kun je onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van het gemeentebestuur als je een hemelwaterput of een infiltratievoorziening plaatst bij je woning of lokaal van je vereniging.

  • woningen of lokalen met een horizontale dakoppervlakte kleiner of gelijk aan 40 m²
  • woningen of lokalen opgericht op een perceel kleiner dan 250 m².

De gemeente betaalt een deel van je investeringskost voor een hemelwaterput of infiltratievoorziening voor zover deze niet wettelijk verplicht was bij je bouw- of omgevingsvergunning. 

De bepalingen voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen staan vermeld in de Code voor goede praktijk (pagina 128 tot 148).

Hoe aanvragen ?

  • Mail het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen naar milieu@zwijndrecht.be of geef de documenten af aan de onthaalbalie van het administratief centrum
  • Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Reglement

Toelagereglement.

 

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: