Subsidie hemelwaterput

Om de waterhuishouding in onze gemeente te verbeteren en hergebruik van hemelwater te bevorderen, kun je onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van het gemeentebestuur als je een hemelwaterput of een infiltratievoorziening plaatst bij je woning of lokaal van je vereniging.

  • woningen of lokalen met een horizontale dakoppervlakte kleiner of gelijk aan 40 m²
  • woningen of lokalen opgericht op een perceel kleiner dan 250 m².

De gemeente betaalt een deel van je investeringskost voor een hemelwaterput of infiltratievoorziening voor zover deze niet wettelijk verplicht was bij je bouw- of omgevingsvergunning. 

De bepalingen voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen staan vermeld in de Code voor goede praktijk (pagina 128 tot 148).

Hoe aanvragen ?

  • Mail het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen naar milieu@zwijndrecht.be of geef de documenten af aan de onthaalbalie van het administratief centrum
  • Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Reglement

Toelagereglement.

 

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).