Subsidie hemelwaterput

Indien je een hemelwaterput bij je woning of lokaal van je vereniging plaatst, kun je onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van het gemeentebestuur.

  • woningen of lokalen met een horizontale dakoppervlakte kleiner of gelijk aan 40 m²
  • woningen of lokalen opgericht op een perceel kleiner dan 250 m².

De bepalingen voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen staan vermeld in de Code voor goede praktijk (pagina 128 tot 148).

Hoe aanvragen ?

  • Mail het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen naar milieu@zwijndrecht.be of geef de documenten af aan de onthaalbalie van het administratief centrum
  • Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Reglement

Toelagereglement.