Subsidie toegankelijk handelspand

De gemeente Zwijndrecht verleent een subsidie voor het beter toegankelijk maken van handelszaken inclusief horecazaken. Meer bepaald de (aanpassings-)werken voor een aangepast toegankelijk toilet.

Voorwaarden

De uit te voeren werken mogen niet beginnen vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag door het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden. De aanvraag en bijbehorende documenten aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afleveren bij het gemeentebestuur van Zwijndrecht, dienst Lokale Economie.

Het college beslist op advies van de bevoegde gemeentelijke diensten om de aanvraag principieel goed te keuren.

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie doe je uiterlijk 12 maanden nà de principiële goedkeuring van de subsidie-aanvraag.

Het feitelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde
facturen exclusief BTW. De subsidie bedraagt 75 % van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van € 5 000,00.

Nà een positieve beslissing tot uitbetaling wordt de subsidie binnen de 30 dagen uitbetaald. 

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: