Subsidie gevelrenovatie handel

De gemeente Zwijndrecht verleent een subsidie voor de renovatie van de gevels van een
handelspand en voor de renovatie of inrichting van een leegstaand handelspand.

Voorwaarden

De uit te voeren werken mogen niet beginnen vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag door de gemeente.

 • De uit te voeren werken moeten minimaal
  € 5 000,00 exclusief btw bedragen voor het luik "Gevelrenovatie";
  € 10 000,00 exclusief btw voor het luik "Renovatie/inrichting leegstaand pand".
 • De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van
  Luik 1: de "gevelrenovatie" voor 50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van € 5 000,00.
  Luik 2: de "renovatie/inrichting leegstaand pand" voor 50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van € 7 500,00.
 • De maximale totale subsidie per handelspand (voor beide luiken samen) bedraagt € 10 000,00.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden. De aanvraag en bijhorende documenten aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afleveren bij de gemeente Zwijndrecht t.a.v. de dienst Lokale Economie.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de bevoegde gemeentelijke diensten om de aanvraag principieel goed te keuren.

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie doe je uiterlijk 12 maanden nà de principiële goedkeuring van de subsidie-aanvraag.

We berekenen het feitelijke subsidiebedrag op basis van de voorgelegde en aanvaarde
facturen exclusief btw. 

Na een positieve beslissing gebeurt de betaling binnen 30 dagen.