Kom kijken naar de definitieve plannen voor heraanleg Binnenplein

We stellen de plannen graag aan je voor met een tentoonstelling en infomoment in de bibliotheek van Zwijndrecht. Je kunt er van maandag 20 juni tot en met zaterdag 2 juli de plannen inkijken. Meer uitleg krijg je van het ontwerpbureau tijdens het infomoment op dinsdag 28 juni tussen 18 en 20 u.

Invulling van het Binnenplein

Er komt een landschapspark met speel en ontmoetingsplekken, een nieuw skatepark en het Binnenplein wordt toegankelijker voor fietsers en voetgangers vanuit verschillende toegangspoorten.

Goedkeuring en realisatie van het plan

Het masterplan voor het Binnenplein werd tijdens de gemeenteraad van juni 2020 goedgekeurd, en de eerste schetsontwerpen van het landschapspark werden tijdens twee participatiemomenten in 2020 en 2021 voorgelegd aan de inwoners.

Ontwerpbureau aAD werkte in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht het plan voor het deel landschapspark verder in detail af en stelt graag het definitief ontwerp voor, dat op korte termijn zal worden uitgevoerd.

Tentoonstelling

Je kan de plannen bekijken in de bibliotheek van Zwijndrecht van 20 juni tot en met 2 juli.

Infomoment

Je bent welkom op 28 juni tussen 18 en 20 u. op het infomoment in de bibliotheek van Zwijndrecht.
Het ontwerpbureau licht het ontwerp voor het landschapspark persoonlijk toe.

Gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022 12.12 u.