Terrasreglement

De gemeente heeft een terrasreglement vastgesteld.┬áDit gaat over inname van het openbaar domein door terrassen, en over terrassen voor publiek toegankelijk op privé domein.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 25 juni 2015

datum van inwerkingtreding: 1 augustus 2015