Gemeenteraadscommissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten heel wat beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken is er dan ook vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden en uitgebreid te overleggen, richtte de gemeenteraad zeven raadscommissies op, met afgelijnde bevoegdheden.

De commissievergaderingen zijn openbaar. Er is telkens een vragenkwartiertje, uitsluitend voor vragen over punten die op de agenda staan.