Bekendmakingen

De besluiten, verordeningen en reglementen die lokale besturen verplicht bekend moeten maken*, worden door gemeente en OCMW Zwijndrecht:

*Besluit van de Vlaamse Regering 28 april 2023, in werking getreden op 06 juli 2023
Decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017, artikels 285 tem 289.