B: Tijdelijke verkeersmaatregel - Straatcomité De Prinskes - nieuwjaarsdrink 13 januari 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2017 kennis neemt dat het straatcomité "De Prinskes" een nieuwjaarsdrink voor de bewoners van de Prins Leopoldstraat organiseert op zaterdag 13 januari 2018. Het college keurt de tijdelijke maatregelen op het wegverkeer goed: gedeelte van de Prins Leopoldstraat parkeer- en verkeersvrij maken volgens signalisatieplan van de politie van zaterdag 13 januari 2018 - 15.00 uur tot zondag 14 januari 2018 - 2.30 uur. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 20 november 2017 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken