B: Tijdelijke verkeersmaatregel - Straatcomité Kon. Albertstraat - nieuwjaarsdrink 20 januari 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2017 kennis neemt dat op zaterdag 20 januari 2018 van 17.00 uur tot 23.00 uur straatcomité Koning Albertstraat een nieuwjaarsdrink voor de buurtbewoners organiseert. Het college keurt de tijdelijke maatregelen op het wegverkeer goed: een gedeelte van de Koning Albertstraat vanaf het kruispunt met de Zwijndrechtsestraat tot Koning Albertstraat 28, wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt op zaterdag 20 januari 2018 en dit van 13.00 uur tot 23.30 uur

Dit werd bekendgemaakt op de website op 20 november 2017 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken