Tijdelijke verkeersmaatregelen - Straatcomité CVG Straat in Beweging - Nieuwjaarsdrink op zaterdag 28 januari 2023

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Straatcomité CVG Straat in Beweging voor het organiseren van een nieuwjaarsdrink op zaterdag 28 januari 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van een tent wordt het gedeelte van de C. Van Goeystraat vanaf nr. 40 tot aan het kruispunt C. Van Goeystraat – J.B. Tassynsstraat vanaf zaterdag 28 januari 2023 om 10.00 uur tot zondag 29 januari 2023 om 14.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. Tevens geldt hier een stilstaan- en parkeerverbod.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 23 november 2022.