Tijdelijke verkeersmaatregelen - Atletiek vereniging ZWAT vzw - barbecue op zaterdag 3 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Atletiek vereniging ZWAT vzw voor het organiseren van een barbecue op de parking van de kantine van de Wallen op zaterdag 3 september 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van een tent, tafels, stoelen en 2 barbecues wordt een gedeelte van de parking voor cafetaria de Wallen parkeer- en verkeersvrij gemaakt van 10.00 uur tot 23.30 uur.

De voorbereidingen starten zaterdag 3 september 2022 om 06.00 uur en het einde van de opruim is voorzien diezelfde dag om 23.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 juli 2022.