Tijdelijke verkeersmaatregelen - Atletiek Vereniging ZWAT vzw - veldloop op 4 december

Het college van 26 oktober 2021 verleent toelating aan Atletiek Vereniging ZWAT vzw voor het organiseren van een veldloop op de groene zone tussen sportvelden De Wallen - tennisterreinen en Kerkstraat op 4 december 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 
De voorbereidingen starten om 09:00 uur en eindigen om 18:00 uur. De veldloop gaat om 13:00 uur van start en eindigt om 17:00 uur. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

parking de Wallen parkeersvrij maken die dag en het parcours met nadars afsluiten

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 oktober 2021.