Tijdelijke verkeersmaatregelen - Bloemenverkoop op openbaar domein 26 oktober - tem 2 november

Het college van 28 september 2021 verleent toelating aan diverse bloemenverkopers om een toevallige standplaats op het openbaar domein in te nemen op de vermelde dagen en locaties voor de verkoop van bloemen en planten aan: 

  • Ondernemingsnummer 0505497385, Grasmuslaan 2, 2070 Zwijndrecht, locatie: Kerkhofplein Zwijndrecht, van 26 oktober tot en met 2 november 2021, 27 m². 
  • Ondernemingsnummer 0685271247, 't veldboeketje, Statiestraat 149, Zwijndrecht, locatie: Kerkhofplein Zwijndrecht, van 29 oktober tot en met 2 november 2021, 24 m².
  • Ondernemingsnummer 0685145543, Bloemen Flora, Dorpstraat 207, Burcht, locatie: Hoek Idsteinlaan - Zwijndrechtsestraat (graspleintje aan kant van de school): van 29 oktober tot en met 2 november 2021: 18 m².

, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

  • Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de parkeerplaatsen tegen de kerkhofmuur in de Kerkhofstraat van 26 oktober 07:00 u. tot en met 2 november 2021 18:00 u.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 29 september 2021.