Tijdelijke verkeersmaatregelen - De Krinkel en De Krinkelrups - Strapdag op vrijdag 16 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan De Krinkel en De Krinkelrups voor het organiseren van de jaarlijkse strapdag op vrijdag 16 september 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Op vrijdag 16 september 2022 organiseert De Krinkel en De Krinkelrups de jaarlijkse Strapdag. Dit is een autovrije dag met activiteiten rond mobiliteit en verkeer in de Regenbooglaan. De Strapdag start om 08.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Een gedeelte van de Regenbooglaan wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 14 september 2022.