Tijdelijke verkeersmaatregelen - De Oude Kroon - End off Summer weekend van 25 tem 27 augustus 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2023 verleent toelating aan De Oude Kroon voor het organiseren van het End Off Summer weekend van vrijdag 25 augustus 2023 tot en met zondag 27 augustus mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

De burgemeester gaat akkoord met de afwijking op het sluitingsuur voor de nacht van vrijdag op zaterdag. Sluiting bepaald op zaterdag 26 augustus 2023 om 01.00 uur.

Het college gaat akkoord met het advies van de politie om een uitzondering op het alcoholverbod overeenkomstig art. 165bis van het Bestuurlijk Handhavingsreglement toe te staan voor deze evenementslocatie op 25, 26 en 27 augustus 2023 van 22.00 uur tot 01.00 uur.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Een gedeelte van de Michel Vergauwenstraat kan parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 augustus 2023.