Tijdelijke verkeersmaatregelen - GO! BS Het Laar - Strapdag op 22 september 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2023 geeft de toelating aan GO! BS Het Laar voor het organiseren van een Strapdag op vrijdag 22 september 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Op vrijdag 22 september 2023 organiseert GO! BS Het Laar de strapdag. Dit is een autovrije dag met activiteiten rond mobiliteit en verkeer. De school wil de leerlingen die dag een verkeersvrije straat aanbieden in de Laarstraat ter hoogte van de school.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Een gedeelte van de Laarstraat wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt van 08.00 uur tot 15.30 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 13 september 2023.