Tijdelijke verkeersmaatregelen - Herleving Kapellenkouter vzw - zomerfeest in Kapellenkouter op zaterdag 31 augustus 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2024 geeft toelating aan Herleving Kapellenkouter vzw voor het organiseren van een zomerfeest in Kapellenkouter op zaterdag 31 augustus 2024 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie en de dienst noodplanning.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Voor het plaatsen van tenten en een springkasteel geldt een parkeerverbod van huisnummer 62 tot en met huisnummer 70.

De voorbereidingen hiervoor zullen starten op vrijdag 30 augustus 2024 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 1 september 2024 om 11.30 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 juli 2024.