Tijdelijke verkeersmaatregelen - PMH Heidestraat

Heidestraat 33 - Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

De Verkeerscel geeft een gunstig advies om de PMH aan te leggen op de eerste plaats aan de zij-ingang.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 23 maart 2021.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 25 maart 2021.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).