Tijdelijke verkeersmaatregelen - PMH Polderstraat 35

Polderstraat 33 – Aanvraag PMH

De verkeerscel geeft een gunstig advies om de PMH momenteel aan te leggen voor huisnummer 35. Er dient wel bekeken te worden of deze PMH kan bestendigd blijven na de heraanleg van de Polderstraat.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 23 maart 2021.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 25 maart 2021.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).