Tijdelijke verkeersmaatregelen - Sinksenkermis & Grote kermis Zwijndrecht - 4 juni 2022 tot 15 juni 2022

Het college van 10 mei 2022 geeft toelating tot het organiseren van de Sinksenkermis en Grote kermis in Zwijndrecht mits toepassen en voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en het naleven van de adviezen en de voorwaarden van de milieudienst, politie, de dienst noodplanning en de Brandweer Zone Antwerpen op basis van het gekende en goedgekeurde inrichtingsplan.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

Volledig parkeer- en verkeersvrij maken van woensdag 1 juni 2022 16:00 uur tot donderdag 16 juni 2022 06:00 uur:

- Parking 1 Richard Orlentstraat
- Richard Orlentstraat vanaf het kruispunt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de N70
- Michel Vergauwenstraat volledig
- plein rond kerk Zwijndrecht

Dit werd bekendgemaakt op de website op 11 mei 2022.