Tijdelijke verkeersmaatregelen - Sint-Maertensommegang op 11 november

Het college van 12 oktober 2021 verleent toelating aan de Sint-Maertensgilde voor het organiseren van een Sint-Maertensommegang met Grielen op 11 november 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

  • het Kerkplein van Burcht verkeersvrij te maken tussen 12:30 uur en 18:00 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 13 oktober 2021.