Tijdelijke verkeersmaatregelen - Speelstraat Kampstraat op zaterdag 14 september 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2024 geeft toelating aan de inwoners van de Kampstraat voor het organiseren van een speelstraat op zaterdag 14 september 2024 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in het advies van de politie en het reglement 'speelstraat'.

De speelstraat start zaterdag 14 september 2024 om 12.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
De speelstraat zal starten aan huisnummer 21 tot huisnummer 79.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 10 april 2024.