Tijdelijke verkeersmaatregelen - Speelstraat Kampstraat op zaterdag 3 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de inwoners van de Kampstraat voor het organiseren van een speelstraat op zaterdag 3 september 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in het advies van de politie en het reglement 'speelstraat'.

De speelstraat start zaterdag 3 september om 13.30 uur en eindigt om 21.00 uur. 
De speelstraat zal starten aan huisnummer 21 tot huisnummer 83.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 06 juli 2022.