Tijdelijke verkeersmaatregelen - straatcomité Brouwerstraat - Kerstborrel op zaterdag 17 december 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Straatcomité Brouwerstraat voor het organiseren van een kerstborrel op zaterdag 17 december 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Straatcomité Brouwerstraat organiseert een kerstborrel achterin de Brouwerstraat in Burcht op zaterdag 17 december tussen 15.00 uur en 01.00 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van de tenten, grote tafel en statafels wordt de parking achterin de straat parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

De voorbereidingen starten op zaterdag 17 december 2022 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 18 december 2022 om 11.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 26 oktober 2022.