Tijdelijke verkeersmaatregelen - Straatcomité De Poldervrienden - straatbarbecue en kwis op zaterdag 25 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan straatcomité De Poldervrienden voor het organiseren van een barbecue en kwis voor de bewoners op zaterdag 25 juni 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Een gedeelte van de Polderstraat wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt voor de opstelling van de barbecue, tenten en springkasteel. De voorbereidingen starten op zaterdag 25 juni 2022 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 26 juni 2022 om 12.00 uur.

De feestelijkheden gaan om 15.00 uur van start en het einde wordt voorzien om 23.30 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 22 juni 2022.