Tijdelijke verkeersmaatregelen - Straatcomité Graaf van Hoornlaan - barbecue op zaterdag 27 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Straatcomité Graaf van Hoornlaan voor het organiseren van een barbecue op zaterdag 27 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van tenten, tafels en stoelen wordt de Graaf van Hoornlaan parkeer- en verkeersvrij gemaakt.
De voorbereidingen starten op zaterdag op zaterdag 27 augustus 2022 om 14.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 28 augustus 2022 om 12.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 juni 2022.