Tijdelijke verkeersmaatregelen - Strapdag op 17 september 2021

Het college van 6 juli 2021 geeft toelating aan GO! Het Laar tot het organiseren van de Strapdag op 17 september 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. Dit is een autovrije dag met activiteiten rond mobiliteit en verkeer. De strapdag start om 8.40 uur en eindigt om 15.10 uur. Er worden allerlei activiteiten rond mobiliteit en verkeer voorzien voor de kleuters en lagere schoolkinderen.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

een gedeelte van de Laarstraat parkeer- en verkeersvrij maken van 8.15 uur tot 15.10 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 juli 2021.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS