Tijdelijke verkeersmaatregelen - TTC Cycling team - Wielerwedstrijd Grote prijs Adriaenssens op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan TTC Cycling team voor het organiseren van de wielerwedstrijd Grote prijs Adriaenssens met randactiviteiten op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van een tent, kleine tent en springkasteel wordt gevraagd om de parking van de Wallen parkeervrij te maken.
De voorbereidingen starten op vrijdag 23 september 2022 om 13.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op maandag 26 september 2022 om 13.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 juni 2022.