Tijdelijke verkeersmaatregelen - VELT vzw - appelpersdag op zondag 9 oktober 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan VELT vzw voor het organiseren van een appelpersdag buurtboomgaard op zondag 9 oktober 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Op zondag 9 oktober 2022 organiseert de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren een appelpersdag op de parking aan de hoogstamboomgaard in het Vredespark.
De mobiele fruitpers komt langs om de appels van de gemeentelijke boomgaard en particulieren te persen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van de mobiele fruitpers en enkele tafels voor randanimatie wordt de Kerkhofstraat over de volledige breedte van de rijbaan afgesloten.
Er is een parkeerverbod van 7.00 u. tot 19.00 u.

De voorbereidingen gaan van start op zondag 9 oktober 2022 om 7.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 9 oktober 2022 om 19.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 6 september 2022.