Tijdelijke verkeersmaatregelen - vzw Herleving Kapellenkouter - zomerfeest op zaterdag 27 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan vzw Herleving Kapellenkouter voor het organiseren van een zomerfeest op zaterdag 27 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Om de tenten en het springkasteel te plaatsen wordt de Kapellenkouter van nummer 40 tot en met nummer 70 parkeer- en verkeersvrij gemaakt.
De voorbereidingen starten op vrijdag 26 augustus 2022 om 17.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 28 augustus 2022 om 12.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 22 juni 2022.